Download algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van RAKKETAK.
 
Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de webshop van RAKKETAK.
 
Het plaatsen van een bestelling houdt  in dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
 
RAKKETAK heeft het recht de voorwaarden, inclusief de leverings- en/of betalingsvoorwaarden, na verloop van tijd te wijzigen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele tekstfouten.
 

BESTELLING EN BETALING
Online bestellingen kunnen enkel via de bestelformule van WWW.RAKKETAK.BE gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestelling aanvaard via e-mail.
 
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook van de prijs en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
 
Binnen de 24 uur nadat de bestelling door RAKKETAK werd ontvangen, wordt een e-mail verstuurd ter bevestiging van het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. RAKKETAK heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.
 
RAKKETAK bezorgt u na de bestelling, per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op vermeld staan. Het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, dient binnen de zeven (7) werkdagen overgeschreven te worden op rekening  met vermelding van uw ordernummer. Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, zeven (7) werkdagen voor u gereserveerd. Gebeurt de betaling na die termijn, dan kan het mogelijk zijn dat bepaalde delen van de bestelling niet meer voor handen zijn en worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.
 
 
PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE
De prijzen zijn deze zoals vermeld op WWW.RAKKETAK.BE op het ogenblik van de bestelling.
 
Alle prijzen op de site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per 25 centimeter, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart vermeld.
 
RAKKETAK heeft het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft produkt afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.
 
RAKKETAK tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en
correct mogelijk te maken. Kleuren en prints weergegeven op de website kunnen in beperkte mate afwijken van de werkelijkheid, maar kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst..

 
LEVERING
Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het totale factuurbedrag.
 
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.
 
RAKKETAK heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
 
Voor verzending worden de gangbare tarieven van BPost gehanteerd. Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. RAKKETAK  biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een traceerbare zending (aangetekende zending) tegen een meerprijs. Zending waarbij de verzendingskosten minimaal €4,47 (België) / €6,75 (Nederland / Frankrijk ) bedragen worden standaard via een traceerbare zending verzonden zonder meerprijs.
Bestellingen van boven 40€ worden gratis verzonden!

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 
VERZAKINGSRECHT
De koper heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.
 
De koper moet RAKKETAK op voorhand per e-mail (info@rakketak.be) op de hoogte stellen over het feit dat een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel op eigen risico en op kosten van de koper. Terugzending van de producten kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking, in de staat waarin het product geleverd werd en zonder enige gebruikssporen. Dit geldt voor alle geknipte stoffen met een minimumlengte van 50 centimeter of een veelvoud  hiervan. Stoffen met een lengte kleiner dan 50 centimeter kunnen niet worden geretourneerd. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (aangetekende postzending met bewijs van aflevering).
 
RAKKETAK heeft het recht verzendingen niet in ontvangst te nemen als niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Na correcte ontvangst van de verzending zal RAKKETAK binnen de 10 werkdagen het aankoopbedrag terugstorten op de rekening van de koper.
 
Indien de koper na afloop van de wettelijk bepaalde termijn van 14 kalenderdagen de geleverde producten niet aan RAKKETAK  heeft teruggezonden, is de koop een feit en is het verzakingsrecht niet langer van toepassing.
 

OVERMACHT
RAKKETAK is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle (overmacht).
 
Volgende omstandigheden, hetzij bij RAKKETAK, hetzij bij onze leveranciers, gelden uitdrukkelijk als overmacht: produktieonderbrekingen, tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen.
 
RAKKETAK  heeft in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is eveneens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 
In geen geval is RAKKETAK verplicht een boete of schadevergoeding te betalen.

Indien RAKKETAK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds afgeleverde producten te factureren en is de koper verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 

PRIVACY
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt de koper uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.
 
RAKKETAK verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 
De koper kan op elk moment vragen om zijn persoonsgegevens uit het bestand van RAKKETAK te wissen, zijn persoonsgegevens in te zien of zijn persoonsgegevens te wijzigen. Dergelijke verzoeken dienen gericht te worden aan info@rakketak.be
 
Uw e-mail adres kan door ons gebruikt worden voor commerciële doeleinden (nieuwsbrieven). Indien u geen nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kan u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen via info@rakketak.be


CONTACTGEGEVENS
www.rakketak.be
Steenbakkerslaan 24
2300 Turnhout